Trzecia wystawa w Virturamie!

Właśnie otworzyliśmy koleją wirtualną ekspozycję!

Autor o swoim otwartym, nieustannie rozbudowywanym projekcie:

„Przejrzystość rzeczy” – tytuł wzięty od Nabokowa to zbiór kilkuset przedmiotów, które otrzymałem od osób zarówno mi bliskich jak i przypadkowych. Przedmioty te ofiarodawcy opatrzyli krótkimi notatkami z wyjaśnieniem dlaczego były one szczególnie ważne dla nich i przetrwały, mimo braku wartości materialnej.Na wszystkich przedmiotach umieściłem wizerunek tych osób tak by nie zmieniały podstawowej formy danej rzeczy. W ten sposób skomponowana wystawa jest swoistym inwentarzem przedmiotów należących niegdyś do osób szczególnie ważnych dla mnie. Jest jednocześnie próbą interpretacji zjawiska przenikania osobistych biografii do świadomości szerszej za pomocą nadania przedmiotom charakteru nośnika pamięci.

Tomek uśmiechem zaprasza do zwiedzania:)

Oto link prowadzący do galerii:

https://art.kunstmatrix.com/apps/artspaces/dist/index.html?timestamp=1598267966555#/?external=true&splashscreen=true&language=en&uid=14200&exhibition=2126526